6.10.2021

Tutkimusanalyysi: Kysyimme lukiolaisilta, miten he voivat – 64 prosenttia kertoi haluavansa voida paremmin

Lukiolaisten hyvinvointi puhuttaa. Päätimme kysyä lukiolaisilta itseltään, miten he voivat ja mikä auttaisi heitä voimaan paremmin. Tutkimuksen toteutti Innolink, ja siihen vastasi 518 lukiolaista. Tässä on kahdeksan huomiotamme!

Huomio 1: Lukiolaiset haluaisivat voida paremmin
Opiskelijoiden hyvinvoinnista ei ole tarpeen maalata liian synkkää kuvaa: suurin osa kertoo voivansa koulussa hyvin. Samalla kuitenkin 13 % kertoo voivansa huonosti. Opiskelijat ovat myös huolissaan omasta hyvinvoinnistaan, sillä 64 % kertoo haluavansa voida paremmin.

 

Huomio 2: Lukio-opiskelua pidetään vaativana
Lukion vaativuudesta puhutaan paljon, ja se näkyy myös lukiolaisten vastauksissa. Jopa puolet heistä ajattelee, että lukio-opiskelu vaatii heiltä liikaa.

 

Huomio 3: Kaverit antavat energiaa
Entä mitkä ovat koulun positiiviset puolet? Opiskelijoilta kysyttiin avoimesti ilman valmiita vastausvaihtoehtoja, mitkä asiat koulussa saavat hymyilemään. Selvä ykkönen oli kaverit.

 

Huomio 4: Päättäjiltä kaivataan vastuunkantoa
Päättäjien roolin korostuminen oli yksi tutkimuksen yllätyksistä. Kun opiskelijoilta kysyttiin, kuinka paljon eri tahot ovat vastuussa heidän hyvinvointinsa kehittämisestä, päättäjät nostettiin kakkoseksi – heti opiskelijoiden itsensä jälkeen.

 

Huomio 5: Opiskelija on itse itsensä kovin paineistaja
Kuka tai mikä opiskelijoille luo paineita? Selvästi merkittävin paineiden aiheuttaja oli opiskelija itse. Kiinnostavaa on myös se, että kakkoseksi nousi yhteiskunnallinen keskustelu – ohi kouluarjessa vaikuttavien ihmisten.

 

Huomio 6: Tytöt voivat huonommin kuin pojat
Kun vertaillaan vastauksia sukupuolen mukaan, tyttöjen ja poikien välillä näkyy selvä ero. Tytöt voivat huonommin, kokevat enemmän paineita ja tuntevat olonsa yksinäisemmäksi kuin pojat.

 

Huomio 7: Hyvä opettaja kuuntelee
Mitä opettaja voisi tehdä, että opiskelijat voisivat paremmin? Selvästi parhaana keinona nähtiin pyrkimys löytää vahva yhteys opiskelijoihin kuuntelemalla, huomioimalla ja välittämällä.

 

Huomio 8: Kaikilla on vastuu hyvästä ilmapiiristä
Opiskelijat näkevät omankin vastuunsa suurena ilmapiirin rakentamisessa. Suurin osa on sitä mieltä, että jokaisen pitäisi jakaa hyvää mieltä ympärilleen.