Kilpailun säännöt ja tietosuojaseloste

Miten Ilonpalautuksen voittajat valitaan ja miten sivustolla kerättäviä henkilötietoja käsitellään? Tutustu kilpailun sääntöihin ja tietosuojaselosteeseen alla.

1. Kilpailuaika

Kilpailun viimeinen voimassaolopäivä on 30.11.2021.

 

2. Kilpailun järjestäjä

Studeo Oy
Salomonkatu 17 A 12, 00100 Helsinki
Y-tunnus: 2530665-5
(jäljempänä ”järjestäjä” tai ”Studeo”)
info@studeo.fi

 

3. Kilpailun palkinnot

Kilpailun pääpalkinto on 1 000 euroa. Toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet kilpailijat saavat kumpikin 500 euroa. Palkinnot maksetaan rahana. Kilpailun voittajan tulee huomioida, että rahana maksettava palkintosumma on verotettavaa tuloa.

 

4. Kilpailuun osallistuminen ja oikeuksien luovuttaminen

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Kilpailussa ei ole ikärajaa. Kilpailun järjestäjän työntekijät eivät saa osallistua kilpailuun.

Kilpailuun voi osallistua kilpailuaikana kertomalla oman ideansa sekä antamalla omat yhteystietonsa (nimi/nimimerkki ja sähköpostiosoite) ilonpalautus.fi-sivustolla. Oma idea tulee pyrkiä selittämään mahdollisimman napakasti tekstin keinoin.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen milloin tahansa kilpailuaikana, jos osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset nimi- tai yhteystiedot tai käyttänyt vilpillisiä keinoja osallistuakseen kilpailuun. Myös selkeästi epäasiallisiksi tulkittavat ideat hylätään.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vahvistaa, että idea on osallistujan oma, eikä se loukkaa kenenkään kolmannen oikeuksia. Lisäksi osallistuja luovuttaa kilpailun järjestäjälle rajoituksetta ja ilman eri korvausta kaikki mahdolliset, siirrettävissä olevat oikeudet osallistujan ideaan, sen muokkaamiseen sekä edelleen luovuttamiseen. Kilpailun järjestäjällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, hyödyntää liiketoiminnassaan, kuten esimerkiksi markkinoinnissa osallistujan ideaa ilman osallistujalle tai kenellekään kolmannelle maksettavaa korvausta.

 

5. Voittajien valinta

Kilpailun voittaja on kilpailuaikana parhaan idean lähettänyt henkilö. Kilpailun järjestäjän nimittämä viisihenkinen tuomaristo valitsee kilpailun kolme parasta ideaa ja päättää niiden paremmuusjärjestyksen tammikuun 2022 aikana.

 

6. Voitosta ilmoittaminen ja palkintojen maksaminen

Voittajille lähetetään tieto voitosta sähköpostilla ja pyydetään ilmoittamaan tilitiedot sekä toimittamaan verokortti palkintojen maksamista ja veron ennakonpidätystä varten. Kilpailijat hyväksyvät nimensä tai nimimerkkinsä julkaisemisen ilonpalautus.fi-sivustolla.

 

7. Henkilötiedot

Studeo käsittelee osallistujien henkilötietoja ideoiden jättämisen ja välittämisen toteuttamiseksi sekä valittujen osallistujien kontaktoimiseksi ideoihin liittyvää taustoitusta ja tarkemman käyttäjäpalautteen keräämistä varten. Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin, eikä niitä välitetä eteenpäin.

o Kerättävät tiedot (vapaaehtoiset): nimi ja sähköpostiosoite
o Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin kampanja on ajankohtainen.

 

8. Järjestäjän vastuu

Osallistuja vapauttaa Studeon sekä ideoiden keräämisessä ja jakelussa mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kampanjaan. Studeo ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen. Studeo ei myöskään vastaa siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa esimerkiksi osallistujan antamien virheellisten yhteystietojen johdosta.

 

9. Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä kilpailun säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. Kilpailuun ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännöt. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa kilpailun sääntöjä, jos kilpailua ei voida järjestää suunnitelmien mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat säännöt löytyvät kilpailusivustolta osoitteessa ilonpalautus.fi.