Tutustu Studeoon

Studeo on kotimainen sähköisten oppimateriaalien kustantaja, joka haluaa olla luomassa parempaa oppimista ja iloisempaa kouluarkea, jossa niin oppilaat kuin opettajat voivat tuntea olonsa arvokkaaksi ja arvostetuksi.

Laadukkaat sisällöt, pedagogisuus ja teknologian hyödyt – nämä asiat yhdistävät kaikkia Studeon oppimateriaaleja. Studeon oppimateriaalit ovat aina ajan tasalla ja niitä kehitetään sekä opettajien että opiskelijoiden toiveiden pohjalta jatkuvasti. Luomalla helppokäyttöisiä ja yksilölliset oppimistarpeet huomioivia oppimateriaaleja, Studeo pyrkii tarjoamaan parhaat edellytykset oppimiseen ja opettamiseen. Oppimateriaalimme ovat käytössä jo lähes kaikissa Suomen lukioissa.