Miksi Ilonpalautus?

Ilonpalautuksen tavoite on simppeli: enemmän kouluiloa, vähemmän ankeutta. Mutta mistä ajatus kampanjaan oikein syntyi? Entä miksi päätimme etsiä ideoita, emmekä valmiita ratkaisuja?

Lukiolaisten hyvinvointi on aihe, joka on jatkuvasti pinnalla. Aiheesta puhutaan paljon, mutta dialogi jämähtää usein tilanteen kurjuuden päivittelyyn. Keskustelusta uupuu paitsi ratkaisuhakuisuus myös tiedon puute: kukaan ei kysy lukiolaisilta itseltään, mikä auttaisi heitä voimaan paremmin.

 

Lisää ymmärrystä tutkimuksella

Jotta pulmaa voitaisiin lähteä ratkomaan muuhunkin kuin mutuiluun nojaten, päätimme toteuttaa lukiolaisille kohdennetun tutkimuksen. Halusimme selvittää, mitkä asiat vaikuttavat negatiivisesti lukio-opiskelijoiden hyvinvointiin ja miten kouluarjesta voisi tehdä heille parempaa. Tutkimus toteutettiin syksyllä 2021 ja siihen vastasi 518 lukiolaista ympäri Suomen.

 

Oma hyvinvointi huolettaa – 64 prosenttia haluaisi voida paremmin

Tutkimuksessa kävi ilmi, että suuri osa lukiolaisista kokee voivansa hyvin, mutta oma hyvinvointi herättää huolta: peräti 64 % haluaisi voida paremmin. Myös lukiolaisten kokemat paineet nousivat tutkimuksessa esiin: jopa puolet kokee lukio-opiskelun vaativan heiltä liikaa. Kehityskohteiden lisäksi tutkimus osoitti asioita, jotka ovat nykytilanteessa kohdallaan – muun muassa kaverit, onnistumiset ja tuntien väleissä tapahtuvat juttutuokiot ovat asioita, jotka saavat lukiolaiset hymyilemään kouluarjessa.

 

Miksi Ilonpalautus?

Mistä voisimme aloittaa, jotta tutkimuksessa esiin nousseet asiat voitaisiin korjata? Me Studeolla päätimme aloittaa ideoista. Eihän ilman niitä voi olla ratkaisua. Syntyi idea Ilonpalautuksesta – kampanjasta, jossa kerätään ideoita iloisemman kouluarjen puolesta. Ideat voivat olla mitä vain: pieniä arjen parannustoimia tai mittavia muutosehdotuksia. Matka muutokseen alkaa, kun ideat kootaan kampanjan päätteeksi yhteen ja lähetetään kaikille lukion rehtoreille sekä eduskuntaan opetusministerille.