14.1.2022

Ideakilpailu pähkinänkuoressa

Mikä auttaisi lukiolaisia voimaan paremmin? Kysyimme asiaa suoraan lukiolaisilta ja heidän lähipiiriltään. Ideoita kerättiin kaikille avoimelle ilonpalautusseinälle.

Lukiolaisten hyvinvoinnista puhutaan paljon, mutta dialogi jämähtää usein tilanteen kurjuuden päivittelyyn. Keskustelusta uupuu paitsi ratkaisuhakuisuus myös tiedon puute; kukaan ei kysy lukiolaisilta itseltään, mikä auttaisi heitä voimaan paremmin.

Syntyi ajatus Ilonpalautus-kampanjasta ja ideakilpailusta. Kampanjan tarkoituksena oli tarjota lukio-opiskelijoille mahdollisuus saada heidän äänensä kuuluviin ja kerätä konkreettisia ratkaisuehdotuksia iloisemman kouluarjen puolesta.

Kaikille avoin ideaseinä

Kilpailuun osallistuminen oli kaikille avointa iästä, paikkakunnasta, koulutuksesta ja työtaustasta riippumatta. Ideoille ei asetettu tiukkoja raameja, vaan ne saivat olla mitä tahansa arkisesta koulupäivän piristyksestä koulutuspoliittiseen uudistukseen.

Ideansa jättäneet pystyivät myös halutessaan osoittamaan ideansa joko opiskelijoille, opettajille, rehtoreille, vanhemmille tai päättäjille.

Lukio-opiskelijoiden ääni kuuluviin

Koska lukiolaiset ovat itse parhaita arvioimaan heitä koskevia ehdotuksia, myös parhaita ilonpalautusideoita olivat valitsemassa lukio-opiskelijat.

Tuomariston jäseniä etsittiin monipuolisesti Suomen lukioista. Lopullinen aktiivinen ja innokas tuomaristo koostui kuudesta opiskelijasta Alppilan, Raision ja Sievin lukioista.

 

 

Tuomariston tehtävänä oli luoda saaduista ilonpalautusideoista 20 parhaan idean listaus, joista kolme heidän suosikkiaan palkittiin rahapalkinnoin. Valinta jaettiin kolmeen vaiheeseen, joiden aikana tuomaristo suoritti ideoiden esikarsinnan.