Idea 7

8.10.2021
Suomen Lukiolaisten Liitto
Päättäjille
Opettajien työolot kuntoon.

Opettajille on taattava työrauha ja täydennyskoulutusta, jotta he voivat vastata uusiin vaatimuksiin. Hyvinvoiva opettaja on myös parempi tuki opiskelijoille.