Idea 549

13.11.2021
Marjis
Päättäjille
Lukion oppimäärän vähentäminen ja vapaaehtoisuuden lisääminen. Osa väsymyksen ja uupumuksen kokemuksesta tulee siitä, että opiskelijalla on yksinkertaisesti liikaa tehtävää. Vapaaehtoisuuden lisääminen voisi auttaa tähän: jos esimerkiksi opiskelija lukisi ylimääräisiä kieliä, hän saisi jättää pois jotain yhteisistä kursseista. Yhteisten kurssien pakollisuus voisi olla ehdollista, ja esimerkiksi riittäisi, jos opiskelija lukisi yhden opintojakson vaikka uskontoa/elämänkatsomustietoa tai liikuntaa tai vaikkapa vain kolme opintojaksoa matematiikkaa, jos hän suorittaisi vastaavasti enemmän muita vaativia syventäviä opintojaksoja muissa oppiaineissa. Tutkintoon vaadittavaa moduulien minimimäärää voisi jonkin verran pienentää, sillä vaatimustaso opinnoissa on tasaisesti kasvanut. Toinen vaihtoehto olisi rajata tehtävien määrää opintojaksoilla tai antaa mahdollisuus suorittaa osa kurssseista osaamisnäytöllä, ei puurtaen.