Idea 3

8.10.2021
Suomen Lukiolaisten Liitto
Opettajille
Hyödyntäkää sanallista palautetta.

Numeraalisen arvioinnin lisäksi on tärkeää, että opiskelija saa opinnoistaan myös sanallisen kuvauksen onnistumisistaan ja kehittymiskohdistaan.