Idea 294

19.10.2021
tylsistynyt opiskelija
Opettajille
Aktiivista oppimista enemmän! Opiskelijoiden on vaikea keskittyä opiskeluun, jos oppitunnit ovat tylsiä. Tunneille pitää siis saada erilaisi opetusmenetelmiä, joissa opiskelijat ovat aktiivisia. Esimerkiksi ryhmätehtäviä enemmän, ulkona opetusta, tutkimuksia, kilpailuja yms..