Idea 2

8.10.2021
Suomen Lukiolaisten Liitto
Opettajille
Huomioikaa opiskelijoiden kuormittuneisuus.

Lukiolaisilla on suuri kuorma. Usein työmäärä kasaantuu lukuisten oppiaineiden osalta samalle ajalle. Yhteisellä suunnittelulla voidaan keventää tätä taakkaa.