Idea 1

8.10.2021
Suomen Lukiolaisten Liitto
Opettajille
Stressinhallintataidot osaksi opetusta.

On tärkeää, että kaikissa opinnoissa kiinnitetään huomiota opiskelutekniikoiden hiomiseen ja tuodaan esiin stressinhallintaan liittyviä teemoja. Tämä tukee opiskelua monin tavoin.